... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...


>
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 โปรแกรมบัญชี Express
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตัวอย่างแบบฟอร์ม / รายงาน
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

ประยุกต์ใช้งานธุรกิจผลิต
ประยุกต์ใช้งานธุรกิจก่อสร้าง
ประยุกต์ใช้งานธุรกิจอสังหาฯ
ประยุกต์ใช้งานธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม
เคล็ด (ไม่) ลับ การใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 Export รายงานภาษีเป็น Excel
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 มา Update โปรแกรมกันเถอะ
 
ว่าด้วยเรื่องตั้งค่าระบบครั้งแรก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 How to Install โปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เริ่มต้นสร้างบริษัทใหม่
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบการเงิน/ธนาคาร
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบขาย / ลูกหนี้ / วิธีการรับชำระหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบซื้อ / เจ้าหนี้ / วิธีการจ่ายชำระหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบสินค้าคงเหลือ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบบัญชี
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบทรัพย์สินและการคิดค่าเสื่อม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 กำหนดรูปแบบของเลขที่เอกสาร
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 กำหนดรอบบัญชี และตารางข้อมูล
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างสินค้า และบันทึกยอดยกมา
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างสินค้าชุด และสินค้าบริการ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างผู้จำหน่ายและรหัสค่าใช้จ่าย
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างฐานข้อมูลลูกค้าและรายได้อื่น
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกรายการลูกหนี้คงค้างยกมา
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้างยกมา
   

ใบกำกับภาษี โทร.08-3444-7676
ดูภาพขยาย คลิก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676
1 กล่องมี 500 ชุด จำหน่ายกล่องละ 2,250 บาท (ก่อน vat)
download ใบเสนอราคา

   
 
ขอบคุณที่แวะเวียนมาหาเรา
ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส ,โปรแกรมบัญชี Express, ระบบบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับ SMEs

Download หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

" มา Update โปรแกรมกัน "

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร.0834447676
 

สั่งซื้อโปรแกรมกับ ซีดีจีฯ ดีอย่างไร

รายละเอียด

ซื้อจากบริษัทเอ็กซ์เพรส

ซื้อจากบริษัทซีดีจีฯ

ราคาโปรแกรม ราคาเท่ากัน - ราคาเท่ากัน
บริการอบรมการใช้งาน 2 ท่าน 2 วัน ณ ตึกพญาไทพลาซ่า หรือเลือกอบรมการใช้งานผ่านโปรแกรม zoom อย่างใดอย่างหนึ่ง - 1 วัน จะกี่ท่านก็ได้ค่ะ ผ่าน zoom อบรมเฉพาะบริษัทฯ ลูกค้ารายเดียว เพื่อความเข้าใจและการใช้งานที่ดีขึ้นของลูกค้า
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรม หากเลือกอบรมที่พญาไท บจ.เอ็กซ์เพรส มีให้ พกเสื้อหนาวไปด้วยนะคะ แอร์เย็นมาก - ผ่านระบบ zoom ยึดเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องหลักค่ะ สอนจากระบบจริงที่ลูกค้าใช้งาน
ปรึกษาการใช้งานทางโทรศัพท์ ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน - ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
- บริการ remote support ฟรี 3 เดือน
- บริการปรับฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป (ถ้ามี)
- บริการสอนการใช้งานพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจการ
บริการติดตั้งโปรแกรมนอกสถานที่ ขั้นต่ำ 6,000 บาท - LAN บริการฟรีในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไกลว่านั้นเป็นการติดตั้งแบบ Remote ผ่านโปรแกรม
Teamviewer หรือ AnyDesk
Single เป็นการติดตั้งแบบ Remote พร้อมอบรมการ
ใช้งานผ่านโปรแกรม Remote ในวันเดียวกัน
แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโปรแกรมหลังการติดตั้ง (Map Network) ไม่มีบริการ - บริการฟรี แต่เราจะสอนให้ลูกค้าดูแลตัวเองก่อน
หากไม่ได้จริง ๆ จะมีเจ้าหน้าที่ IT ทำการ Remote ไปดูแลค่ะ
สอนพื้นฐานการปรับฟอร์มแบบ New Report ไม่มีบริการ - สอนพื้นฐานให้ค่ะ Insert Logo , ใส่เส้น, ตีกรอบ แต่ถ้าเป็นขั้น Advance อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อย
- เงื่อนไขการใช้งานแบบ New Report ลูกค้าควรมีพื้นฐานในการปรับแก้ไขฟอร์มบ้าง หากไม่เป็นเลย จะยุ่งยากเล็กน้อย
บริการสอนการใช้งานเชิงประยุกต์ ผ่านโปรแกรม Remote หรือระบบ Online ไม่มีบริการ - เราสอนให้ค่ะ ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาเรียน มีบริการสอนการใช้งานผ่าน Zoom , Teamviewer หรือ Anydesk
บริการ Remote Update โปรแกรม ไม่มีบริการ - Remote สอนให้ลูกค้าทำด้วยตัวเองก่อน หากไม่ได้ หรือติดปัญหา เจ้าหน้าที่ IT จะทำการ Remote ติดตั้ง Update ให้ปีละ 1 ครั้ง
 

ติดต่อสั่งซื้อได้เลย !!!

 
  ราคาสำหรับชุดปกติ      
1 Express Windows Single* For Thai V.1.x 19,000.00 20,330.00 19,760.00   
2 Express Windows LAN* For Thai V.1.x 31,000.00 33,170.00 32,240.00   
3 Express Windows Single* For Thai-English V.1.x 27,000.00 28,890.00 28,080.00   
4 Express Windows LAN* For Thai-English V.1.x 39,000.00 41,730.00 40,560.00   
         
Download ใบเสนอราคา
กรณีหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าต้องออกเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย โดยระบุเป็น "ค่าโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป" เท่านั้นค่ะ
 

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสดีอย่างไร

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676
 
กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารเอง หรือจะให้เรียงแบบอัตโนมัติก็ได้
- เลือกรูปแบบของเลขที่เอกสารได้หลายแบบ
- ใส่เลขที่เอกสารใหม่ต่อจากใบล่าสุดให้อัตโนมัติ และขึ้นต้นใบที่ 1 ใหม่ของทุกเดือน
- แยกประเภทเอกสารตามการใช้งาน
- สามารถใช้เลขที่เอกสารแบบรวมโดยไม่ต้องแยกย่อย
   
การนำส่งภาษี เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว
- พิมพ์ รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย  และภพ.30 จากโปรแกรมได้ทันที
- พิมพ์ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ภงด.3 และ ภงด.53 ได้ทันที ตรงตามแบบกรมสรรพากร
โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสให้อะไรลูกค้า
          Express ได้รับการออกแบบมาตรงกับ Concept ที่ว่า "โปรแกรมบัญชีที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้ว" นั่นหมายถึง ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นนักบัญชี หรือจบสาขาใดมาก็จะสามารถใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรสได้อย่างแน่นอน ทั้งตัวโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง โดยออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือบริการ  แม้ว่าในปัจจุบันจะมีโปรแกรมทางด้านบัญชีอยู่มากมาย  แต่ Express เน้นในเรื่องความง่ายและสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน รวมถึงข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 
 
สะดวก สวยงามและน่าใช้
- User Interface ที่ใช้งานง่ายมีความเป็นมิตรสูง
- เมนูการทำงานเข้าใจง่าย ไม่รกสายตา วางตำแหน่งหมวดหมู่ตามการใช้งานจริง
- มีความยืดหยุ่นสูง ผู้ใช้สามารถเพิ่มเมนู - ออกแบบเลขที่เอกสารได้เองตามความเป็นจริงในการใช้งาน
   
ทุกระบบเชื่อมโยงถึงกัน
- โปรแกรมมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ อย่างอัตโนมัติ
- ลดการซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล
- สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบันทึกเอกสารได้ง่าย
- พิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
   
รวมเอา 12 ระบบย่อย เข้าไว้ด้วยกัน
              เอ็กซ์เพรส Express   เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกัน โดยอัตโนมัติทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อ และการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบ ที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
ตัวแทนจำหน่าย โทร 083-444-7676
โปรแกรมบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบย่อย 12 ระบบคือ
ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า
ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบสินทรัพย์ถาวร
ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ซื้อ-ขายสินค้าต่างหน่วยนับ
- สามารถตัดยอดคงเหลือและต้นทุนสินค้าได้ถูกต้อง
- สะดวกในการบันทึกข้อมูล เช่น ซื้อเป็น โหล แต่ขายเป็น ชิ้น
- รองรับการขายที่ให้ส่วนลดหลายชั้นในสินค้าแต่ละรายการ เช่น ลด 15%+10%+5%+150
   
รองรับการซื้อ - ขาย รับเงิน จ่ายชำระหนี้ ได้หลายรูปแบบ
- การจ่ายชำระบิลหลายใบ ด้วยเช็คใบเดียว
- การจ่ายชำระบิลใบเดียว ด้วยเช็คหลายใบ หรือ เป็นเงินสดบางส่วน
- ซื้อ-ขาย ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี
- จ่ายชำระหนี้ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้เลย
ระบบบัญชีแยกประเภท
- ข้อมูลจะถูกส่งมาจากระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน, และระบบอื่น ๆ
- โปรแกรมจัดเตรียมผังบัญชีเอาไว้ให้ สามารถแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบงานของบริษัทได้เลย
- ลูกค้าสามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ
- มีระบบควบคุมเงินสดย่อย หรือเงินทดรองจ่าย สามารถเรียกดูความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
- พิมพ์ และแก้ไขรูปแบบของเอกสารได้ตามความต้องการ
 

ตัวโปรแกรมสามารถแบ่งประเภทออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 1.0 บริหารภายใน และ 1.5 สรรพากร

"ชุดบริหารภายใน" เอาไว้ปิดงบภายในจริง ๆ เนื่องจากโปรแกรมถูกออกแบบมาให้แก้ไขได้ตลอดเวลา แก้ไขได้แบบไร้ร่องรอย เวอร์ชั่นนี้ปิดงบส่งสรรพากรไม่ได้ค่ะ "ชุดสรรพากร" เอาไว้ปิดงบ ส่งสรรพากร ผ่านรายการผิด ต้องไปทำการกลับรายการ คิดเงินผิด ก็ต้องไปออกใบลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ ความสะดวกในการทำงานต่างกัน
   
 
ตัวแทนจำหน่าย โทร 083-444-7676

ข้อแตกต่างของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ระหว่างเวอร์ชั่น 1.0 และ 1.5 (ราคาเท่ากัน)

ขีดความสามารถของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เวอร์ชั่น 1.0 และเวอร์ชั่น 1.5 มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ คือ เมื่อบันทึกรายการรายวันในหน้าจอ เมนูซื้อ, ขาย, การเงิน ฯลฯ โปรแกรมจะนำข้อมูลไปกระทบยอดทุกระบบที่เกี่ยวข้อง ให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกระบบได้ทันที ยกเว้นระบบบัญชีระบบเดียวที่มีข้อแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวอร์ชั่น 1.0 ( ชุดบริหารภายใน )

เวอร์ชั่น 1.5 ( ชุดรองรับประกาศกรมสรรพากรตาม ม.63)

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 เมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 เมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 ผ่านรายการ (Posting) เข้าบัญชีแยกประเภทและงบการเงินทันที แอบบอัตโนมัติ ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 ต้องเข้าไปผ่านรายการ (Posting) เข้าบัญชีแยกประเภทด้วยตัวเอง (โปรแกรมไม่ผ่านให้แบบอัตโนมัติ)
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 สามารถพิมพ์แยกประเภทและงบการเงินทุกงบได้ตลอดเวลา ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 ต้องทำการผ่านบัญชีก่อน จึงจะเรียกดูงบการเงินได้ ( ซึ่งท่านจะผ่านทุกวัน, ทุกอาทิตย์, ทุกเดือน หรือปีหนึ่งค่อยทำการผ่านบัญชีหนหนึ่งก็ได้ )
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 แก้ไขไม่ว่าจะเป็นรายการของเดือนไหนก็ตาม ท่านสามารถแก้ไขโดยไร้ร่องรอยได้ตลอดเวลา ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 แก้ไขได้แต่มีร่องรอย โดยต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเท่านั้น เช่น ทำใบลดหนี้ หรือ ใบเพิ่มหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 โปรแกรมจะกระทบยอดจนถึงเดือนปัจจุบันให้ทันที ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 0834447676 กระทบยอดเฉพาะรายการที่ POST แล้วเท่านั้น
   
 

แล้วจะเลือกซื้อโปรแกรมเวอร์ชั่นไหนดี   เกณฑ์การพิจารณาในการเลือกโปรแกรม มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด

Version 1.0

Version 1.5

  1. จัดทำบัญชีส่งสรรพากร   -  จ้างสำนักงานบัญชี   -  ทำส่งเอง
  2. รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, สต๊อคการ์ด   -  โอนเข้า EXCEL ตกแต่งและพิมพ์   -  พิมพ์จากโปรแกรมบัญชี
  3. การแก้ไขข้อมูลและการกระทบยอด   -  แก้ไขได้ตลอดเวลา   -  POST แล้วแก้ไขไม่ได้
  4. ต้องการดูบัญชีแยกประเภท   -  ดูได้ทันที   -  ดู ร/ง เรียงตามเลขที่บัญชีแทน
  5. ต้องการดูงบการเงิน   -  ดูได้ทันที   -  ต้อง POSTING ก่อน
 

ระบบเมนูและภาษา Thai และ T/E (Thai/English)

                  โดยปกติ Express Thai จะแสดงเมนูรายการทั้งหมดเป็น ภาษาไทย แต่สำหรับ T/E (Thai/English) สามารถแสดงเมนูภาษาอังกฤษได้ ซึงถูกกำหนดโดย user แต่ละคน ว่า user ใดจะใช้เมนูภาษาอะไร ซึ่งนอกจากเมนูแล้ว ระบบผังบัญชี รายงาน และการแสดงรายละเอียด จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ (โดยระบบจะมีช่องให้กรอก ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สำหรับรายการหากเรากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษก็จะแสดงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว
                  ราคาของชุดโปรแกรมภาษาไทย กับ ชุดโปรแกรมภาษาไทย / อังกฤษ แตกต่างกันค่ะ จะเลือกใช้แบบไหน ให้พิจารณาว่า มีความจำเป็นต้องใช้เมนูภาษาอังกฤษหรือเปล่า มีความจำเป็นต้องอ่านรายงานเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ มีชาวต่างชาติที่ต้องดูรายงาน หรือใช้งานโปรแกรมด้วยหรือเปล่า
ถ้าตอบโจทย์ได้ว่า "ไม่มี" ก็ "ไม่จำเป็น" ต้องใช้ชุดโปรแกรมภาษาไทย / อังกฤษค่ะ ประหยัดเงินไปได้เยอะ
 
ตัวแทนจำหน่าย โทร 083-444-7676

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส สามารถประยุกต์ใช้บันทึกบัญชีได้กับทุกประเภทธุรกิจ

ตัวอย่างของการนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ คลิกเข้าไปดูเลย
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจก่อสร้าง ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจฝากขาย
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจก่อสร้าง แบบแยก 1 โครงการ ต่อ 1 บริษัท ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจฝากขาย (ห้าง)
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจนำเข้า ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจลีสซิ่ง
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจผลิต ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจเช่าซื้อและผ่อนชำระ
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ธุรกิจแบบมีสต๊อกระหว่างทำ ขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส วิธีการประยุกต์เกี่ยวกับส่วนลดการค้า
   
 

ยังไม่มีอะไรในหัวเลย อยากจะใช้งานเอ็กซ์เพรส

                  "โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส" สามารถรันได้ปกติบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ค่ะ ย้ำ! แนะนำวินโดว์เท่านั้น บางท่านอาจแย้งว่า เดี๋ยวนี้การใช้โปรแกรมจำลองเครื่อง ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ "ลีนุกซ์" ก็ทำได้ แต่หลายรายอาจลืมไปว่า โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายอันสูงลิ่ว
และหาผู้ดูแลระบบที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ยาก แถมค่าตัวก็สูงไปด้วย
                  "โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส" เข้ากันได้ดีกับระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชั่นค่ะ แต่แนะนำที่รุ่น Windows XP ขึ้นไป CPU เดี๋ยวนี้ก็ไม่ควรต่ำกว่า Core i3 เนื่องจากช่วยหนุนเรื่องประสิทธิภาพในการทำงาน ยิ่งถ้าหากลูกค้ามีงบประมาณในการลงทุนเรื่องเครื่อง Server ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานของลูกค้ามากขึ้น
                  ซีดีจี อินโนเวชั่นฯ ให้บริการจัดเซ็ตพีซี-เซิร์ฟเวอร์ ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของธุรกิจลูกค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ
ในงบประมาณที่มีอยู่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย 083-444-7676 ค่ะ
โปรแกรมมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมกันนะคะ
เงื่อนไขการอัพเดทโปรแกรมเพื่อให้รองรับประกาศกรมสรรพากร ฉบับที่ 194-197 "คลิกเลยค่ะ"
 


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676