จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร.0834447676
... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...


>
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 โปรแกรมบัญชี Express
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตัวอย่างแบบฟอร์ม / รายงาน
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

ประยุกต์ใช้งานธุรกิจผลิต
ประยุกต์ใช้งานธุรกิจก่อสร้าง
ประยุกต์ใช้งานธุรกิจอสังหาฯ
 

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม
เคล็ด (ไม่) ลับ การใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 Export รายงานภาษีเป็น Excel
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 มา Update โปรแกรมกันเถอะ
 
ว่าด้วยเรื่องตั้งค่าระบบครั้งแรก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 How to Install โปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เริ่มต้นสร้างบริษัทใหม่
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบการเงิน/ธนาคาร
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบขาย / ลูกหนี้ / วิธีการรับชำระหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบซื้อ / เจ้าหนี้ / วิธีการจ่ายชำระหนี้
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบสินค้าคงเหลือ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบบัญชี
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตั้งค่าระบบทรัพย์สินและการคิดค่าเสื่อม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 กำหนดรูปแบบของเลขที่เอกสาร
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 กำหนดรอบบัญชี และตารางข้อมูล
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างสินค้า และบันทึกยอดยกมา
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างสินค้าชุด และสินค้าบริการ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างผู้จำหน่ายและรหัสค่าใช้จ่าย
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 สร้างฐานข้อมูลลูกค้าและรายได้อื่น
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกรายการลูกหนี้คงค้างยกมา
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้างยกมา
   

ใบกำกับภาษี โทร.08-3444-7676
ดูภาพขยาย คลิก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676
1 กล่องมี 500 ชุด จำหน่ายกล่องละ 2,250 บาท (ก่อน vat)
download ใบเสนอราคา

   รับ E-Voucher 10,000 บาท โทร.0834447676

 
ขอบคุณที่แวะเวียนมาหาเรา

 

บริการจัดทำระบบออนไลน์สำหรับโปรแกรมบัญชี

                บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่นจำกัด ให้บริการจัดทำระบบโปรแกรมบัญชี Express Online หรือ การเชื่อมต่อระบบบัญชี Express ระหว่างสาขา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและองค์กร เพื่อตอบโจทย์การทำงานของท่านด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีระดับสูงที่องกรณ์ระดับเอ็นเตอร์ไพรส์หรือบริษัทข้ามชาติ มาประยุกต์ให้กับองค์กรเอสเอ็มอีของประเทศไทยให้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีในราคาที่สัมผัสได้หรือการลงทุนที่เข้าถึงได้ในยุคเศรษกิจและค่าดำเนินงานที่สูงด้วยต้นทุนค่าเดินทางและขนส่งที่สูงระบบ Express Online สำหรับผู้บริหาร โปรดเลือก Package ที่ถูกใจและเหมาะสมต่อองค์กรของท่าน

เงื่อนไขการจัดทำระบบโปรแกรมบัญชี Online

                มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของระบบ เช่น ความเร็วของอินเตอร์เน็ต พื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต, อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Modem, Router หรือแม้กระทั่งความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเอง ดังนั้นลูกค้าจึงต้องคำนึง ถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย
                1. โปรแกรมบัญชีที่ลูกค้ามี เป็นโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ใด ๆ ทุกชนิด
                2. วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบออนไลน์ เพื่อใช้ในองค์กรเท่านั้น ไม่ใช่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ เช่น การเปิดเป็นระบบโปรแกรมบัญชีให้เช่า เพื่อให้ลูกค้ารายอื่นเข้ามาให้งาน
                3. ลูกค้าต้องมีเครื่อง Server ,ซอฟแวร์โปรแกรมบัญชี พร้อมทั้งอุปกรณ์ NETWORK เป็นของลูกค้าเอง ทางทีมงานเป็นเพียงผู้ให้บริการจัดทำเท่านั้น ประสิทธิภาพของการทำงานจึงขึ้นอยู่กับ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และประสิทธิภาพของเเครื่องคอมพิวเตอร์ Server และเครื่อง ลูกข่ายเป็นหลัก
                4. IP Address ของลูกค้า ต้องเป็นแบบ Public IP หรือแบบ Fixed IP เท่านั้น จะเป็นแบบ Private IP ไม่ได้ โดยทั้งนี้ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนระบบ IP กับผู้ให้บริการก่อนทำการ Config ได้ค่ะ เจ้าหน้าที่ IT ของบริษัทฯ จะเป็นคนแจ้งหากพบว่าระบบ IP ของลูกค้าเป็นแบบ Private IP
                5. ค่าใช้จ่ายของลูกค้า มีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนคือ
                                1. ส่วนของการตั้งค่า Config ที่สำนักงานใหญ่ หรือจุดที่เครื่อง Server ติดตั้งอยู่ ในส่วนนี้มีค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่ 7,500 บาท ปีถัดไปมีค่าบริการดูแลรายปีที่ 5,500 บาท ราคานี้ครอบคลุมบริการ DNS และค่า ReConfig ระบบ กรณีลูกค้าเปลี่ยนอุปกรณ์ (ให้บริการแบบ Remote Support เท่านั้น )
                                2. ส่วนของ User ที่ทำการ Online เข้ามาจากภายนอกคิดค่าบริการ เครื่องละ 1,500 บาท (ปีถัดไปมีค่าบริการรายปี เครื่องละ 1,000 บาท เน้นย้ำว่า หากลูกค้าดูแลตัวเองได้ก็จะไม่เสียค่าบริการรายปีค่ะ (user ที่เพิ่มภายหลังจะคิดค่าบริการแบบหารเฉลี่ยจากจำนวนเดือนที่เหลืออยู่ของ package หลักก่อนหน้าค่ะ เศษของ 1 เดือนจะถูกปัดเป็น 1 เดือน)
                                3. หากต้องใช้งานเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม เช่น Epson LQ310 จะมีค่าบริการในการ config ระบบพิมพ์หัวเข็ม เครื่องละ 1,500 บาท (ราคานี้คิด ต่อเครื่องต่อปี เนื่องจากการเซ็ตค่าระบบเครื่องพิมพ์แบบมีหัวเข็ม จะมีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน (หากใช้เป็นเครื่องพิมพ์แบบ Laser หรือ Injet จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ค่ะ)
1 Express Online สำนักงานใหญ่ (Free 2 Users) 7,500 5,500
2 Express Online Users (ราคา user ที่ 3 เป็นต้นไป) 1,500 1,000
3 ค่าบริการ Setup ระบบเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม (ราคา / เครื่อง ) 1,500 1,500
                ตัวอย่างการคำนวณค่าบริการ แบบไม่มีเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม สมมุติว่าลูกค้ามีจำนวน User ที่ต้องการใช้งานระบบ Online ทั้งสิ้น 7 คน ลูกค้าจะมีค่า Config ที่ตัวเครื่อง Server = 7,500 บาท ฟรี 2 users + ค่า Set Online User ที่เครื่องลูกอีก (1,500 x 5) = 7,500 บาท รวมเป็นยอดเงินที่ต้องชำระครั้งแรก 7,500 + 7,500 = 15,000 บาท
                ตัวอย่างการคำนวณค่าบริการ แบบมีเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม สมมุติว่าลูกค้ามีจำนวน User ที่ต้องการใช้งานระบบ Online ทั้งสิ้น 7 คน และต้องใช้เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม 2 เครื่อง ลูกค้าจะมีค่า Config ที่ตัวเครื่อง Server = 7,500 บาท ฟรี 2 users + ค่า Set Online User ที่เครื่องลูกอีก (1,500 x 5) = 7,500 บาท + ค่าบริการเซ็ตอัพเครื่องพิมพ์หัวเข็มอีก (1,500 x 2 ) = 3,000 รวมเป็นยอดเงินที่ต้องชำระครั้งแรก 7,500 + 7,500 + 3,000 = 18,000 บาท
ถามได้ ตอบได้ ค่ะ
ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ลูกค้าสามารถหัก ณ ที่จ่าย โดยออกเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย ระบุเป็น "ค่าบริการ" เท่านั้นค่ะ
 

ระบบ Express Online กับ ระบบ Express Oncloud แตกต่างกัน

                Express Online เป็นการ Config ที่ตัวเครื่อง Server ของลูกค้า ให้สามารถเรียกใช้งานจากต่างสถานที่ได้ ฐานข้อมูลจะยังคงอยู่ที่บริษัทของลูกค้า แต่การติดตั้งระบบ Express Online ลูกค้าต้องลงทุนในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ Server สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 08-3444-7676 ค่ะ
                Express Oncloud เป็นการนำข้อมูลของลูกค้า ไปฝากไว้ที่ผู้ให้บริการ Cloud การเรียกใช้งาน จะเรียกจาก Server ของผู้ให้บริการ Cloud (ซึ่งในขณะนี้ ระบบ Express Oncloud แบบถูกลิขสิทธิ มีจำหน่ายที่บริษัทเอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์ กรุ๊ป เท่านั้น)
                ข้อดีของ Express Oncloud คือลูกค้าไม่ต้องลงทุนในเรื่องของ Server ( เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดอยู่บน Cloud ของผู้ให้บริการแล้ว ) โดยผู้ให้บริการจะทำการสำรองข้อมูลให้สม่ำเสมอ ลูกค้าสามารถเรียกฐานข้อมูลสำรองย้อนหลังได้ประมาณ 7 วัน หรือจะ download ไฟล์ข้อมูลมาสำรองเก็บไว้ในเครื่องที่บริษัท ก็ได้ มีเจ้าหน้าที่ IT บริการแบบ 24x7 ค่ะ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-3444-7676 ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676