... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...


ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 โปรแกรมบัญชี Express
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ลงทะเบียนโปรแกรม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ใช้งาน Express กับธุรกิจต่าง ๆ
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 VDO สอนการใช้งาน
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 ตัวอย่างแบบฟอร์ม / รายงาน
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 DOWNLOAD แบบฟอร์ม
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 จำหน่าย ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น กระดาษต่อเนื่อง
ดูภาพขยาย คลิก
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676 Printer Epson พิมพ์กระดาษต่อเนื่อง
จำหน่ายพริ้นเตอร์ โทร 083-444-7676

   คุณเข้ามาชมเป็นคนที่


โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express
                โปรแกรมบัญชีที่ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้ว Express Account Software จากเวอร์ชั่น DOS พัฒนาสู่ Windows ด้วยการออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลได้แม่นยำ รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้ที่เริ่มต้น ใช้งานโปรแกรม ซึ่งทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย

                เพราะเราเข้าใจดีว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีต้องมีประสิทธิภาพพร้อมกับการแข็งขันกับเวลาและคู่แข็งเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการวางระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คที่ดีและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้น ทางทีมงานสยามไอซีทีดอทคอมมีความชำนาญในการติดตั้งระบบบัญชี Express การเชื่อมต่อระบบบัญชี Express Online สำหรับประยุกต์ให้งานบัญชีของท่านเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวประหยัดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้วยการจัดทำโปรแกรมบัญชี Express Online ผ่านระบบ Internet ADSL ซึ่งสามารถเชื่อมต่อระหว่างสาขา หรือ สำนักงานบัญชี พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

                ซีดีจี อินโนเวชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง ให้บริการ ติดตั้งระบบบัญชี express ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต adsl พร้อมทั้งให้บริการดำเนินการติดตั้งและให้คำปรึกษา ด้านการตั้งค่าระบบ, การโอนย้ายข้อมูล และอื่น ๆ โดยผู้มีประสบการณ์ด้านวางระบบบัญชีกับโปรแกรม Expressราคาเดียวกับราคาซื้อตรงจาก บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด แต่สิ่งที่เรามีมากกว่าคือ การบริการ ที่ดีให้ระบบงานของท่านราบรื่น

 

บริการจัดทำระบบออนไลน์สำหรับโปรแกรมบัญชี

                มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของระบบ เช่น ความเร็วของอินเตอร์เน็ต พื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต, อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Modem, Router หรือแม้กระทั่งความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเอง ดังนั้นลูกค้าจึงต้องคำนึง ถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย
 
                ซีดีจี อินโนเวชั่น แอนด์ คอนซัลติ้งจำกัด ให้บริการจัดทำระบบโปรแกรมบัญชี Express Online หรือ การเชื่อมต่อระบบบัญชี Express ระหว่างสาขา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและองค์กร เพื่อตอบโจทย์การทำงานของท่านด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีระดับสูงที่องกรณ์ระดับเอ็นเตอร์ไพรส์หรือบริษัทข้ามชาติ มาประยุกต์ให้กับองค์กรเอสเอ็มอีของประเทศไทยให้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีในราคาที่สัมผัสได้หรือการลงทุนที่เข้าถึงได้ในยุคเศรษกิจและค่าดำเนินงานที่สูงด้วยต้นทุนค่าเดินทางและขนส่งที่สูงระบบ Express Online สำหรับผู้บริหาร โปรดเลือก Package ที่ถูกใจและเหมาะสมต่อองค์กรของท่าน
 

เงื่อนไขการจัดทำระบบโปรแกรมบัญชี Online

                1. โปรแกรมบัญชีที่ลูกค้ามี เป็นโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายละเมิดลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ใด ๆ
                2. วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบออนไลน์ เพื่อใช้ในองค์กรเท่านั้น ไม่ใช่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ เช่น การเปิดเป็นระบบโปรแกรมบัญชีให้เช่า เพื่อให้ลูกค้ารายอื่นเข้ามาให้งาน
                3. ลูกค้าต้องมีเครื่อง Server ,ซอฟแวร์โปรแกรมบัญชี พร้อมทั้งอุปกรณ์ NETWORK เป็นของลูกค้าเอง ทางทีมงานเป็นเพียงผู้ให้บริการจัดทำเท่านั้น ประสิทธิภาพของการทำงานจึงขึ้นอยู่กับ ระบบอินเตอ์เน็ต อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และประสิทธิภาพของเเครื่องคอมพิวเตอร์ Server และเครื่อง ลูกข่ายเป็นหลัก
 
ระบบ ONLINE สำหรับสำนักงานใหญ่
 
ติดตั้งระบบ ณ สำนักงานใหญ่ บริการติดตั้งระบบ ONLINE ณ สำนักงานใหญ่
express-online

           - ผู้ใช้งานระบบ Online ไม่เกิน 5 Accounts ไม่จำกัดอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อ และไม่เกี่ยวกับผู้ใช้งานภายในวง LAN
           - ลูกค้ามี Computer Server อยู่แล้ว (Computer ไม่ควรเกิน 3 ปี RAM ไม่น้อยกว่า 4 GB)
           - ลูกค้ามีอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมสำหรับรองรับระบบออนไลน์ และ Internet ADSL (ไม่ต้อง Fix IP)
           - ลักษณะการพิมพ์งาน สั่งพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ ณ สำนักงานใหญ่เท่านั้น
           - ราคา 20,000 บาท (ลดเหลือ 18,000 บาทเมื่อซื้อพร้อมโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส)

หมายเหตุ :

           - ลูกค้ามีโปรแกรมบัญชี ใช้งานอยู่แล้ว
           - ทางทีมงานขอดูรายละเอียดอุปกรณ์ หรือสภาพอุปกรณ์ ก่อนจะดำเนินการให้ อาจมีการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมหากมีความจำเป็น
           - ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางกรณีลูกค้าต่างจังหวัด
           - การจัดทำระบบ Online อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องมีระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถใช้งานได้ปกติ [ADSL]
*** เพ็กเก็จนี้ กรณีลูกค้าต้องการทำงานจากภายนอกบริษัท เช่น พนักงานขาย ออกขายงานต่างจังหวัด หรือผู้บริหารต้องการทำงาน หรือเช็คยอดขายจากที่บ้าน
 
ระบบ ONLINE สำหรับสาขา (ลูกค้าจะต้องมีชุดสำนักงานใหญ่อยู่ก่อนแล้ว) มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ 2 users ต่อสาขา และ 5 users ต่อสาขา
 
ติดตั้งระบบ ONLINE ฝั่งสาขา 2 Users Online Startup Package สำหรับธุรกิจ SME users 2 Accounts
express-online

           - ผู้ใช้งานระบบ Online ไม่เกิน 2 Accounts ไม่จำกัดอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อ และไม่เกี่ยวกับผู้ใช้งานภายในวง LAN
           - ลูกค้ามี Computer Server อยู่แล้ว (Computer ไม่ควรเกิน 3 ปี RAM ไม่น้อยกว่า 4 GB)
           - ลูกค้ามีอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมสำหรับรองรับระบบออนไลน์ และ Internet ADSL (ไม่ต้อง Fix IP)
           - ลักษณะการพิมพ์งาน สั่งพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ ณ สำนักงานใหญ่ และสาขา
           - ราคาสาขาละ 5,500 บาท

หมายเหตุ :

           - ลูกค้ามีโปรแกรมบัญชี ใช้งานอยู่แล้ว
           - ทางทีมงานขอดูรายละเอียดอุปกรณ์ หรือสภาพอุปกรณ์ ก่อนจะดำเนินการให้ อาจมีการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมหากมีความจำเป็น
           - ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางกรณีลูกค้าต่างจังหวัด
           - การจัดทำระบบ Online อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องมีระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถใช้งานได้ปกติ [ADSL]
 
ติดตั้งระบบ ONLINE ฝั่งสาขา 5 Users Online Startup Package สำหรับธุรกิจ SME users 5 Accounts
express-online

           - ผู้ใช้งานระบบ Online ไม่เกิน 5 Accounts ไม่จำกัดอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อ และไม่เกี่ยวกับผู้ใช้งานภายในวง LAN
           - ลูกค้ามี Computer Server อยู่แล้ว (Computer ไม่ควรเกิน 3 ปี RAM ไม่น้อยกว่า 4 GB)
           - ลูกค้ามีอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมสำหรับรองรับระบบออนไลน์ และ Internet ADSL (ไม่ต้อง Fix IP)
           - ลักษณะการพิมพ์งาน สั่งพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ ณ สำนักงานใหญ่ และสาขา
           - ราคาสาขาละ 8,500 บาท

หมายเหตุ :

           - ลูกค้ามีโปรแกรมบัญชี ใช้งานอยู่แล้ว
           - ทางทีมงานขอดูรายละเอียดอุปกรณ์ หรือสภาพอุปกรณ์ ก่อนจะดำเนินการให้ อาจมีการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมหากมีความจำเป็น
           - ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางกรณีลูกค้าต่างจังหวัด
           - การจัดทำระบบ Online อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องมีระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถใช้งานได้ปกติ [ADSL]
 
 
 


Tag : ... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำักับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com


ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 083-444-7676